Słownik pojęć

Czym różni się animacja whiteboard od poklatkowej? Co oznacza CGI albo VFX? Postanowiliśmy pokrótce opisać najczęściej spotykane skróty i pojęcia z jakimi możesz się spotkać w naszej branży.


A


After Effects

Program do animacji 2D, tworzenia efektów specjalnych i postprodukcji. Używamy go w naszym studiu.


Animacja 2D

Animacja bazująca na 2-wymiarowych ilustracjach, które są animowane w specjalnym programie lub rysowane ręcznie klatka po klatce (patrz też: animacja poklatkowa)


Animacja 2,5D

Animacja oparta o 2-wymiarowe, płaskie obrazy, które są następnie umieszczone i animowane w przestrzeni trójwymiarowej.


Animacja 3D

Animacja w całości tworzona w przestrzeni trójwymiarowej. Elementy animacji są najpierw modelowane, a następnie animowane i renderowane w programie do grafiki 3D.


Animacja poklatkowa (frame-by-frame animation)

Animacja, w której poszczególne klatki animacji są rysowane ręcznie lub - w przypadku animacji lalkowej czy plastelinowej - kolejno fotografowane.


Animacja whiteboard

Jedna z najprostszych animacji 2D, opierajaca się na serii statycznych ilustracji, najczęściej czarno-białych, które są "rysowane" na ekranie w czasie, gdy lektor czyta tekst. 


Animatik

Wstępna forma animacji oparta o zgrubnie zanimowane obrazy storyboardu. Animatik pozwala określić i dopracować tempo docelowej animacji.


AR

Inaczej: Augmented Reality czyli rozszerzona rzeczywistość. Są to technologie łączące ze sobą świat rzeczywisty i wirtualny. Na realny obraz (np. wyświetlony z kamery na ekranie telefonu) nakładane są obrazy/wizualizacje trójwymiarowe. W przypadku rzeczywistości rozszerzonej - w przeciwieństwie do MR - użytkownik nie może wejść w interakcję z wyświetlanymi wizualizacjami.


Art director

Osoba czuwająca nad koncepcyjną częścią projektu i wyznaczająca kierunek graficzny dla pozostałych grafików i animatorów, pracujących przy animacji.


B


Brief

Wytyczne od klienta na bazie których przygotowywany jest scenariusz i storyboard, koncepcja graficzna oraz harmonogram pracy.


C


CGI

Inaczej: Computer Generated Imagery. Są to wszelkie elementy graficzne, które powstały wyłącznie za pomocą komputera.


Cinema 4D

Program do grafiki i animacji trójwymiarowej, którego używamy w naszym studiu.


Color grading

Proces manipulacji kolorem oraz kontrastem wyrenderowanego obrazu lub filmu, poprawiajacy plastykę obrazu i nadajacy mu określony nastrój.


Compositing

Proces łączenia pojedynczych wyrenderowanych warstw obrazu w jedną całość. Łączone są zarówno różne elementy animacji jak również animacje z materiałem filmowym. 


Concept art

Ilustracja koncepcyjna pokazująca propozycję tła, postaci czy też sceny animacji.


E


Explainer video

Animacja, której zadaniem jest objaśnienie jakiegoś zagadnienia, procesu lub idei. 


I


Intro

Początkowa animacja otwierająca, pojawiajaca się przed głównym materiałem filmowym. Często zawiera animację logo.


L


Lead animator

Główny animator, odpowiedzialny za styl animacji.


Layout

Projekt graficzny sceny, zawierajacy wszsytkie jej elementy.


M


Montaż

Proces w którym łączone są ze sobą wszystkie sceny i ujęcia animacji.


Motion blur

Rozmycie animacji, stosowane przy szybkim ruchu po ekranie.


Motion design

Najprościej ujmując: ruchoma grafika. Często są to animowane napisy, abstrakcyjne animowane tła lub połączenie tych dwóch.


MR

Inaczej: mixed reality czyli rzeczywstość mieszana. Są to technologie łączące ze sobą świat rzeczywisty i wirtualny. Na realny obraz nakładane są obrazy/wizualizacje trójwymiarowe. W przypadku rzeczywistości mieszanej - w przeciwieństwie do AR - użytkownik może wejść w interakcję z wyświetlanymi wizualizacjami.


O


Outro

Animacja pojawiająca się na końcu filmu, często zawiera napisy końcowe.


P


Preprodukcja

Proces przygotowawczy animacji. W tej fazie jest przygotowywana jest wstępna koncepcja filmu, tworzony jest scenariusz, pisane są teksty lektora i dialogów oraz przygotowywany jest storyboard.


Producent

Osoba/firma odpowiedzialna za finansowy aspekt realizacji animacji.


Produkcja

Proces przygotowywania animacji, w tym: przygotowywanie grafik i modeli wszystkich elementów scen, animowanie oraz rendering animacji.


Project manager

Osoba czuwająca nad całością projektu i bezpośrednio kontaktująca się z klientem. 


Postprodukcja

Proces następujący po produkcji, na który składa się wiele elementów, takich jak: synchronizacja z dźwiękiem, dodanie efektów specjalnych, montaż czy color grading.


R


Rendering

Generowanie przez komputer serii pojedynczych klatek animacji.


Real-time animation

Inaczej: animacja w czasie rzeczywistym. Jest to interaktywna animacja modelu lub całej sceny 3D, wykorzystująca silniki gier. Użytkownik może obracać model lub całą scenę, oglądać animację pod różnymi kątami, a także sterować odpowiednio zaprogramowanymi jej elementami. Interakcja może zachodzić z poziomu specjalnej aplikacji lub przeglądarki internetowej.


S


Shader

Inaczej: materiał 3D, który odpowiadają za ostateczny wygląd powierzchni modelu trójwymiarowego. 


Storyboard

Rysunki pokazujące poszczególne kolejne sceny/kadry/ujęcia animacji.


Storytelling

Opowiadanie historii. Innymi słowy jest to po prostu fabuła filmu animowanego.


T


Tekstura

Plik graficzny za pomocą którego można definiować wiele właściwości shaderów. Są osobne tekstury odpowiadające za kolor, czy połyskliwość powierzchni, jej wypukłość, a także wiele innych właściwości. Niektóre tekstury są malowane, inne z kolei generowane proceduralnie. 


Timing

Czas poszczególnych ujęć animacji.


V


VFX

Inaczej: Visual Effects. Efekty specjalne.


VO

Inaczej: Voice over. Udźwiękowienie animacji dźwiękiem z off-u, czyli czytanym przez lektora.


VR

Inaczej: Virtual Reality czy li wirtualna rzeczywistość. Są to wszystkie technologie generujace w pełni sztuczne otoczenie, które jest odbierane głównie przez nasze oczy, choć nie tylko. Przykładem są obrazy widoczne przez gogle VR.