Jak powstaje ilustracja? ABC współpracy

Bardzo często przed złożeniem zamówienia klienci mają wiele pytań dotyczących tego, czy ilustracja, którą u nas zamówią, będzie spełniać ich oczekiwania. 

Ponieważ większość ilustracji powstaje w bardzo podobny sposób, to postanowiliśmy opisać cały proces tworzenia rysunków oraz współpracy z ilustratorem. Dzięki temu byćmoże rozwiejemy pojawiające się wątpliwości. Poniżej przedstawiamy kolejne etapy naszej pracy.


1. Rozmowa

Na przestrzeni lat wypracowaliśmy tryb pracy, w którym przywiązujemy bardzo dużą wagę do przekazu jaki ma nieść ilustracja. Bardzo często liczy się każdy detal, dlatego wszystkie zlecenia są poprzedzone zapoznaniem się z oczekiwaniami. Każde zlecenie – czy to będzie prosty schemat graficzny, czy skomplikowany koncept – poprzedzamy wnikliwym studiowaniem wytycznych, materiałów referencyjnych oraz rozmową z klientem. Dzięki temu możemy przygotować odpowiednią wycenę oraz określić warunki współpracy.


2. Umowa

Kolejnym etapem współpracy jest zawsze podpisanie stosownej umowy, w ktorej zawarte są wszystkie warunki, terminy, wynagrodzenie, a także zakres licencji lub przeniesienie praw majątkowych. Bardzo często również jednym z warunków rozpoczęcia pracy jest zapłata zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia. Dzięki takiemu podejściu obie strony - zarówno klient, jak i wykonawca - są zabezpieczone.


3. Szkice

Po uzgodnieniu wszystkich formalności, a także określeniu tematyki ilustracji, przygotowujemy wstępne szkice. Czasem jest to kilka szkiców, czasem kilkanaście. Do akceptacji jednak wysyłamy tylko jeden lub dwa najlepsze. Na tym etapie pracy klient może nanieść dowolną ilość uwag lub nawet zmienić wstępną koncepcję ilustracji (choć oczywiście w ramach uzgodnionych wcześniej warunków umowy). Jest to najważniejszy etap pracy i może trwać bardzo długo, gdy ilustracje są skomplikowane i należy je konsultować ze specjalistami. Nanoszenie zmian do szkiców trwa aż do momentu ich akceptacji. Dzięki takiemu podejściu eliminujemy ryzyko, że ilustracja nie spełni oczekiwań klienta.


Tworzenie szkiców ilustracji naukowej

4. Przygotowanie rysunku w kolorze

Po akceptacji szkiców przystępujemy do przygotowania finalnej ilustracji. To najdłuższy i najbardziej pracochłonny etap naszej pracy, a po jego zakończeniu wysyłamy do klienta podgląd finalnej ilustracji. Oczywiście są możliwe na tym etapie jeszcze drobne zmiany, ale tylko kosmetyczne. Każda większa zmiana (np. zmiana koncepcji lub przekonstruowanie całej kompozycji ilustracji) wymaga dodatkowego czasu i jest też dodatkowo płatna. Dlatego tak ważny jest wcześniejszy etap szkiców.


Finalna ilustracja naukowa

5. Zakończenie projektu

Po akceptacji podglądu finalnej ilustracji, wystawiamy fakturę końcową. Po jej opłaceniu przesyłamy ilustrację w uzgodnionej wcześniej wielkości i formacie.