Jak powstaje film animowany?

Tworzenie animacji to proces, w który zaangażowany jest cały zespół utalentowanych ludzi: od kierownika projektu, poprzez scenarzystę, ilustratora, animatora czy osobę odpowiedzialną za dźwięk. Im bardziej skomplikowana jest animacja, tym więcej ludzi jest zaangażowanych w dany projekt. Jednak sam proces twórczy – niezależnie od rodzaju animacji – jest zawsze bardzo podobny i podzielony na kilka etapów. Każdy z nich jest zakończony akceptacją klienta, która pozwala przejść dalej.


I etap - Preprodukcja


Rozmowa

Każdy projekt rozpoczyna się rozmową. Może ona być w formie spotkania bądź telekonferencji - najważniejsze, byśmy znaleźli wspólny język. W trakcie rozmowy zapoznajemy się z oczekiwaniami klienta: co ma przedstawiać animacja? Jaką rolę spełniać? Staramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat produktu, usługi bądź idei, którą mamy przedstawić w filmie animowanym. Dzięki temu możemy się dobrze przygotować do kolejnej rozmowy. Najczęściej będziemy już wówczas mogli dać wstępną propozycję oraz określić budżet produkcji. Dopiero po określeniu wszystkich szczegółów, nie tylko tych odnoszących się do samej animacji, ale również do całej współpracy, możemy podpisać umowę, by następnie przystąpić do pracy nad samą animacją.


Przygotowanie scenariusza

Po zebraniu potrzebnych materiałów i informacji możemy przystąpić do realizacji projektu. Jednym z pierwszych etapów jest znalezienie pomysłu, na którym oprzemy scenariusz oraz dobranie stylu animacji, który najbardziej spełniałby oczekiwania i potrzeby klienta. Wbrew pozorom jest to jeden z najważniejszych etapów naszej pracy, ponieważ od niego zależy cała późnejsza produkcja. Dobry pomysł, jasny przekaz oraz atrakcyjna forma to podstawa udanego projektu, dlatego scenariusz i wszelkie jego aspekty są nierzadko wielokrotnie konsultowane z klientem.


Storyboard

Po akceptacji wstępnego scenariusza przygotowywane są teksty lektora i dialogów, a także tworzony jest storyboard, czyli poglądowe rysunki przedstawiające kolejne kadry. Ustalenia na etapie preprodukcji są bardzo ważne dla całej animacji, a etap przygotowywania storyboardu to ostatni moment, kiedy można "bezboleśnie" wprowadzić zmiany w scenariuszu. Oczywiście na późniejszym etapie produkcji również są możliwe większe zmiany, jednak bywają one już bardzo kosztowne.


Cały proces prepreodukcji może zająć nawet miesiąc czasu.


II etap - Produkcja


Przygotowanie kluczowej koncepcji graficznej

Pierwszym krokiem etapu produkcji jest przygotowanie 2-3 kluczowych ilustracji lub wizualizacji pokazujących styl graficzny animacji. Są to tzw. key scenes. Sceny takie posłużą później do stworzenia pozostałych ujęć i scen, dlatego akceptacja na tym etapie produkcji jest również wiążąca dla klienta.


Voice Over

Jednym z wczesnych etapów produkcji jest dobór głosu lektora oraz przedstawienie propozycji podkładu muzycznego. Po akceptacji głosu nagrywany jest podkład lektorski, a także zakupiona zostaje licencja na odpowiedni podkład muzyczny. W większości produkcji korzystamy z gotowych podkładów muzycznych, jednak w przypadku projektów bardziej ambitnych i z większym budżetem muzyka bywa też komponowana indywidualnie.


Animatik

Gdy animacja jest dłuższa lub bardzo skomplikowana (np. 3D), przygotowywany jest też animatik, w którym pod sceny storyboardu podłożony jest wstępny głos lektora. 


Przygotowanie wszystkich scen

Kolejnym krokiem w procesie produkcji jest stworzenie wszystkich scen na bazie wcześniej zaakceptowanej kluczowej koncepcji graficznej. W przypadku animacji 2D jest to po prostu przygotowanie wszystkich kolejnych ilustracji, które będą animowane na dalszym etapie produkcji.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku animacji 3D, gdzie najpierw tworzone są ilustracje wszystkich scen i ujęć w formie kolorowych lub czarno-białych konceptów, które są przesyłane do akceptacji klientowi, a następnie przygotowywane są sceny 3D na tej podstawie. Jest to proces bardzo pracochłonny i złożony, i może być wydłużony przy animacjach bardziej ambitnych lub wykorzystujących animację postaci.


Animacja

W kolejnym kroku przystępujemy do ożywiania wcześniej przygotowanych scen, czyli animacji. Na tym etapie przebiega również synchronizacja z dźwiękiem i głosem lektora.


Dostarczenie do akceptacji wstępnej wersji animacji

Ostatnim elementem produkcji jest dostarczenie do akceptacji wstępnej wersji animacji. W przypadku animacji 2D jest to film, który wymaga już tylko niewielkich kosmetycznych poprawek, natomiast jeśli chodzi o animacje 3D, to dostarczany jest najpierw materiał poglądowy, tzw. preview. Jest to wstępnie wyrenderowany obraz z programu 3D, często w mniejszej rozdzielczości oraz z bardzo ograniczonymi materiałami i oświetleniem - chodzi tu jedynie o pokazanie tego co się dzieje w animacji. Dopiero po akceptacji klienta renderowane są klatki finalnej animacji.


III etap - Postprodukcja

W przypadku animacji 3D po wyrenderowaniu ostatecznej wersji animacji dochodzi też etap postprodukcji, w którym dopracowywany jest tzw. „look” filmu. Często poprawiana jest kolorystyka oraz dodawane są efekty specjalne. Po doszlifowaniu wyglądu animacja jest wysyłana do klienta.


Zakończenie projektu

Zatwierdzenie projektu jest momentem, w którym wystawiamy fakturę za naszą pracę, a także przesyłamy do klienta pliki z animacją w ustalonych wcześniej formatach.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na to, jak ważna jest komunikacja na każdym etapie współpracy. Efekt końcowy zależy zawsze od wzajemnego zrozumienia, szacunku i zaufania obu stron.


Ile trwa przygotowanie 3,5 minutowej animacji 3D? Dowiedz się więcej w tym artykule.