Ile czasu potrzeba na produkcję animacji?

Przygotowanie dobrej kampanii promocyjnej to często sporo pracy. Do tego powinna ona być zsynchronizowana z najważniejszymi targami w Twojej branży, by Twój produkt lub usługa mogły być na nich zaprezentowane. Zachwycająca animacja będzie świetnym uzupełnieniem stoiska, ale pewnie myślisz sobie, że do targów jeszcze daleko, kilka miesięcy, więc może nie ma się co tak bardzo spieszyć. Ale czy napewno?


Z naszego doświadczenia wiemy, że stworzenie dobrej animacji to proces czasochłonny, warto zatem na jej przygotowanie przeznaczyć odpowiednio dużo czasu. Dobrym przykładem będzie tutaj produkcja 3,5-minutowej animacji 3D.


Etap 1. Scenariusz

Przygotowanie ciekawego i angażującego scenariusza to jeden z najważniejszych etapów pracy nad animacją. Cała późniejsza produkcja będzie od niego zależeć. Jednak scenariusz to nie tylko samo przedstawienie procesu technologicznego. To również sposób opowiedzenia historii, która zaciekawi Twojego odbiorcę. 

Etap opracowywania oraz zatwierdznia scenariusza może trwać od kilku dni do miesiąca i w dużej mierze zależy od dobrej komunikacji między studiem animacji a klientem.


Etap 2. Storyboard i ANIMATIK

Gdy scenariusz jest gotowy i zatwierdzony, nadchodzi czas na przygotowanie storyboardu. To etap w którym scenariusz przybiera formę wizualną w postaci ilustracji poszczególnych ujęć i scen animacji. 

Im bardziej animacja jest skomplikowana, tym więcej jest ilustracji w storyboardach. Dla 3,5-minutowej animacji może to być nawet kilkadziesiąt rysunków, które przedstawiają kolejne fazy animacji. 

Warto sobie tutaj zawsze zadać pytanie: czy na etapie storyboardu historia jest zrozumiała? Czy widzom wystarczy czasu na przyswojenie historii? A może trzeba wprowadzić zmiany w samym scenariuszu? Bardzo pomocne może być stworzenie wstępnego animatika, czyli bardzo uproszczonej animacji opartej o kolejno pojawiające się rysunki storybordu połączone z wstępnym nagraniem lektorskim. Pozwoli to dopracować narrację oraz plan kolejnych ujęć animacji. 

Zwykle przygotowanie dobrego storyboardu oraz animatika zajmuje od 2 do 3 tygodni. 


Etap 3. Przygotowanie scen kluczowych (key frames)

Gdy scenariusz i storyboard są jeszcze w fazie zatwierdzania, graficy 3D zaczynają pracę nad przygotowaniem scen kluczowych, które będą podstawą dla wyglądu całej animacji. Sceny takie pokazują najważniejsze elementy, które znajdą się potem w animacji, takie jak modele i ich poziom złożoności (lub prostoty), oświetlenie, kolorystykę i ogólny nastrój animacji. 

Na tym etapie ustalana jest nie tylko stylistyka graficzna, ale również sprawdzana jest poprawność merytoryczna modeli. Przeważnie etap ten zajmuje od około 2 do 4 tygodni i jest zależny od ilości elementów w animacji, jak również stopnia ich skomplikowania. 


Etap 4. Produkcja animacji

Po zatwierdzeniu storyboardów i wstępnego animatika, a także scen kluczowych można rozpocząć proces animacji. Zwykle etap ten jest podzielony na dwa kroki. W pierwszym kroku tworzona jest animacja 3D, której podgląd z viewportu programu 3D jest wysyłany do zatwierdzenia. Następnie nanoszone są niezbędne zmiany oraz poprawki, a po zatwierdzeniu animacja jest renderowana oraz poddana postprodukcji. Nagrany zostaje profesjonalny głos lektorski oraz dobrany podkład muzyczny i efekty dźwiękowe. 

Cały ten etap dla 3,5-minutowej animacji 3D trwa zwykle od około 6 do 8 tygodni.


Łącznie cały proces przygotowania animacji może zająć nawet do 4 miesięcy. 


A co jeśli nie masz aż 4 miesięcy na przygotowanie animacji?


W takim przypadku należy rozważyć kilka rozwiązań.

Po pierwsze można przygotować animację o mniejszym stopniu skomplikowania graficznego. Zamiast najwyższej jakości studio animacji może zaproponować Ci styl mniej wymagajacy. Dzięki temu nadal będziesz mógł się zaprezentować w animowanej formie, jednak z uwagi na prostszą formę może to być mniej optymalne rozwiązanie dla Twojej marki. Jest to szczególnie ważne, gdy prezentujesz produkty i usługi premium.


Innym rozwiązaniem jest skrócenie i uproszczenie scenariusza, by animacja zmieściła się na przykład w jednej minucie. Konsekwencją tego jednak może być zbyt mocno uproszczony przekaz, co z kolei może wpłynąć na ostateczny odbiór animacji. 


Jeszcze innym rozwiązaniem jest zaangażowanie większego zespołu grafików i animatorów 3D oraz zwiększenie mocy renderowania. To rozwiązanie jednak bardzo mocno może wpłynąć na zwiększenie ostatecznego budżetu animacji.


Podsumowanie

Produkcja animacji 3D zwykle zajmuje od 2 do 4 miesięcy czasu w zależności od długości animacji oraz poziomu jej skomplikowania. Proces ten może się dodatkowo wydłużyć, gdy animacja wymaga dodatkowego zatwierdzenia np. przez dział prawny albo naukowy po stronie klienta. Dlatego nie warto produkcji animacji 3D odkładać na ostatni moment.