Animacje naukowe - co jest ważne?

Animacje naukowe to bardzo specyficzna dziedzina animacji. Dzięki nim można w bardzo dokładny sposób przedstawić procesy fizyczne, biologiczne czy też chemiczne, a także procedury medyczne bądź procesy technologiczne. Jednak nie zawsze jest to zadanie proste. 


Podstawową rolą animacji naukowej jest przede wszystkim objaśnienie danego procesu tak, by docelowy odbiorca bez problemu go zrozumiał. Twórcy muszą przede wszystkim znaleść odpowiedni balans pomiędzy przekazywaniem skomplikowanej wiedzy naukowej a możliwością zrozumienia jej w krótkim czasie przez odbiocę. 


Co zatem jest ważne? Poniżej kilka aspektów animacji naukowej, na które warto zwrócić uwagę.


1. Prostota przekazu

Przekaz powinien być tak prosty jak to tylko możliwe. Oczywiście inaczej będzie wyglądać film skierowany do laika, a zupełnie inaczej do specjalisty z danej dziedziny, jednak nie warto skupiać się zbyt mocno na detalach, które mogą całkowicie przykryć główny przekaz. Merytorycznie nie zawsze musi oznaczać skomplikowanie.


2. Unikanie specjalistyczego żargonu

Dobrze jest unikać zbyt trudnych specjalistycznych sformułowań, które nie zawsze są zrozumiałe dla postronnego odbiorcy. Warto wyjaśnić dane zjawisko prostymi słowami. Wbrew pozorom, to możliwe!


3. Używanie analogii

By wyjaśnić coś skomplikowanego, dobrze jest posłużyć się prostymi analogiami z codziennego życia. Takie podejście powoduje, że odbiorca od razu zrozumie na czym polega przedstawiony proces.


4. Stosowanie strony czynnej

W tekście lektora dobrze stosować strone czynną. Dlaczego? Ponieważ stosowanie strony biernej wydłuża zdania i powoduje, że tracą one swoją dynamikę. Odbiorca musi też poświęcić więcej wysiłku na ich zrozumienie. 


5. Ciekawy wstęp

Zanim zaczniesz szczegółowo pokazywać dany proces lub zjawisko, warto najpierw przygotować uproszczony i ciekawy wstęp, w którym ogólnie wyjaśnisz pokazywane zagadnienie. Dzięki temu odbiorca będzie mieć od razu ogólne pojęcie o temacie animacji, czym przyciągniesz jego uwagę oraz łatwiej będzie mu przyswoić skomplikowane informacje na późniejszym etapie filmu. 


6. Estetyka obrazu

Nie zapominaj o tym, by zachować estetyczną oprawę graficzną animacji. Animacja naukowa ma za zadanie przyciągnąć uwagę odbiorcy nie tylko od strony merytorycznej, ale również wysokim poziomem wizualnym. Słabe graficznie animacje ogląda się dużo trudniej.


Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego jak powstaje animacja, zajrzyj do tego artykułu.