Jak powstawała wizualizacja na okładkę czasopisma naukowego

Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie wizualizacji 3D, która miała promować pracę naukową na okładce prestiżowego amerykańskiego czasopisma naukowego.

Było to zlecenie o tyle wymagające, że nie mieliśmy pewności ani gwarancji, czy nasza wizualizacja zostanie ostatecznie wybrana przez redakcję periodyku na okładkę.


Pierwszym etapem pracy było omówienie pomysłu klienta oraz określenie co miałoby znaleźć się na wizualizacji. Naszymi materiałami referencyjnymi był wstępny szkic obrazujący to, co miałoby znaleźć się na wizualizacji (poniżej) oraz kilka grafik z Internetu pokazujących pożądany poziom graficzny. Po zapoznaniu się z materiałami postanowiliśmy zrobić naszą wizualizację lepiej niż oczekiwania klienta, ponieważ zależało nam, by maksymalnie zwiększyć szanse na umieszczenie grafiki na okładce czasopisma.

wstępny szkic

Wstępny szkic od klienta

Tak wyglądał wstępny szkic od klienta, który pokazywał co miałaby zawierać grafika.

Pierwszym etapem pracy było przygotowanie szkicu wizualizacji, na którym określiliśmy wstępną kompozycję sceny oraz wszystkie elementy, które powinny się w niej znaleźć. Dzięki temu w trakcie konsultacji z zespołem naukowców mogliśmy szybko i sprawnie nanieść odpowiednie zmiany.

Szkic kompozycji sceny

Kiedy szkic został dopracowany i zaakceptowany, mogliśmy przygotować scenę 3D. 


Korzystając z baz modeli utworzonych na bazie krystalografii, wymodelowaliśmy przekrój przez błonę komórkową, a także wszystkie potrzebne struktury. W modelowaniu korzystaliśmy z Maxon Cinema 4D.


Przygotowaliśmy też kilka różnych ujęć kamery na scenę, tak by dobrać najodpowiedniejszą kompozycję. 

Poniżej można obejrzeć finalnie wybrany kąt kamery.

Modelowanie

Na tym etapie przygotowywaliśmy modele oraz całą kompozycję sceny

Gdy scena 3D została zaakceptowana, mogliśmy przygotować docelowe oświetlenie oraz materiały. Ponieważ zależało nam na tym, by szybko uzyskać jak najbardziej plastyczny wygląd, postanowiliśmy użyć renderera Corona, która doskonale sprawdza się też w wizualizacjach architektonicznych. Poniżej można obejrzeć kolejne etapy przygotowywania materiałów i oświetlenia.

Rendering sceny w dużej rozdzielczości trwał ponad 15 godzin.


Końcowy efekt przeszedł nie tylko nasze oczekiwania, ale również oczekiwania klienta, a postprodukcja ograniczyła się tylko do niewielkich kosmetycznych zmian.


W przygotowanie wizualizacji zaangażowane były 3 osoby, a czas przygotowania wizualizacji zamknął się w 3 tygodniach od momentu przyjęcia zamówienia. 


Po kilku kolejnych tygodniach dowiedzieliśmy się, że nasza praca została wybrana na okładkę prestiżowego czasopisma naukowego. Poniżej finalna wersja: